روند نسخه پیچی

253 بازدید

فرایند نسخه پیچی

از آنجا که مهم ترین وظیفۀ یک تکنسین داروخانه، آماده سازی نسخ برای تحویل به بیماران است، در این قسمت به شرح کامل روند نسخه پیچی می پردازیم.
روند نسخه پیچی شامل شش مرحله است :

 • پذیرش نسخه
 • خواندن نسخه و تفسیر آن
 • آماده سازی داروها و اقلام نسخه
 • ثبت داروهای نسخه در نرم افزار داروخانه
 • الصاق برچسب و نوشتن دستورات لازم
 • ارائه دستورالعمل لازم در رابطه با مصرف دارو و تحویل دارو به بیمار

پذیرش نسخه

در این مرحله، نسخه را از بیمار تحویل گرفته و مشخصات مندرج در آن را کنترل می کنیم. نام بیمار، مهر و امضاء پزشک، تاریخ نسخه و تاریخ اعتبار دفترچه از نکات مهمی است که در ابتدای دریافت نسخه باید به آنها توجه شود.
در این مرحله، باید تقدم و تأخر بیماران را رعایت کنیم نسخه ها را به ترتیب ورود و پذیرش بیماران آماده سازی کنیم.

خواندن نسخه و تفسیر آن

در این مرحله تکنسین دارویی باید دارای توانایی های زیر باشد:

 • توانایی خواندن دست خط پزشکان
 • توانایی تفسیر اختصار نویسی در نسخ
 • اطلاع کافی از موجودی دارو ها (در صورتی که دارویی در داروخانه موجود نباشد، باید بلافاصله به بیمار اطلاع دهیم تا در داروخانه معطل نشود.)

آماده سازی داروهای تجویز شده

در این مرحله ، تکنسین دارویی باید نکات زیر را رعایت کند:

 • نسخه را طبق تجویز پزشک (نوع دارو، دوز دارو، شکل دارو )آماده کند اگر دارویی با دوز متفاوت یا شکل متفاوتی در داروخانه موجود است باید با هماهنگی مسئول فنی یا پزشک تماس گرفته شود و اقدامات لازم صورت گیرد.
 • اگر دارویی به صورت شمارشی باشد، باید حتما از وسایل مخصوص شمارش دارو استفاده کنیم و از شمردن دارو در دست یا در ظروف و کاغذ های نامربوط خودداری کنیم . بهترین انتخاب درب خود ظرف داروست.
 • برخی از داروها نیاز به ملزومات همراه دارند؛ به طور مثال، آمپول ها نیاز به سرنگ و سرم ها نیاز به ست دارند که هنگام نسخه پیچی باید متناسب با حجم آمپول یا سن بیمار ملزومات مورد نیاز در نسخه لحاظ شود.
 • در زمان برداشتن دارو از قفسه باید نام داروها کنترل شود و بر اساس حدس و گمان یا شکل ظاهری بسته بندی، نسخه پیچی انجام نشود.
 • نسخه پیچ های با تجربه، دارو را حداقل سه بار با مشخصات نسخه چک میکنند. یک بار زمان برداشتن دارو از قفسه، یک بار زمان برچسب زدن و یک بار زمانی که دارو هارا به بیمار تحویل می دهند.

ثبت دارو های تحویلی به وسیلۀ کامپیوتر

در این مرحله ، دارو ها طبق نسخه در نرم افزار داروخانه وارد می شوند. فردی که مسئول ثبت دارو های نسخه در نرم افزار است ، باید به نسخه خوانی مسلط بوده و به نام دارو ها و مشخصات آن ها وقوف کامل داشته باشد. نکتۀ مهم این است که برند های مختلف داروها ممکن است قیمت های متفاوتی داشته باشد، لذا باید دقت شود همان برندی که به بیمار تحویل داده می شود، در کامپیوتر ثبت شود تا هزینه ای که از بیمار دریافت می شود، مطابق با داروی تحویلی باشد و حقی از بیمار یا داروخانه ضایع نشود.
مزیت ثبت نسخه در نرم افزار:

 • مشخص شدن لحظه به لحظۀ موجودی داروخانه
 • تهیۀ لیست بیمه
 • بهبود و تسریع در روند نسخه پیچی
 • انبارداری سریع و آسان
 • اطمینان خاطر از رعایت قیمت فروش و میزان دریافتی صندوق

نسخه نویسی دارویی

الصاق برچسب و نوشتن دستور مصرف بر داروهای تحویلی

در این مرحله که معمولاً توسط مسئول فنی انجام میگیرد، باید بر اساس نسخۀ پزشک، دستور مصرف دارو روی برچسب الصاقی نوشته شود.
دستور باید به طور کامل و واضح نوشته شود و شامل زمان و مقدار مصرف باشد و به صورتی نوشته شود که درک آن برای بیمار مشکل نباشد؛ به طور مثال، استفاده از اعداد کسری یا اعشاری میتواند با درک اشتباه بیمار همراه باشد.
در مورد داروهای ترکیبی موضعی بهتر است رنگ برچسب قرمز باشد و مقادیر مواد مصرف شده در ترکیب، طریقۀ مصرف، نوع نگهداری دارو و تاریخ انقضائ به صورت واضح نوشته شود.

تحویل دارو و ارائه توضیحات لازم به بیمار

در این مرحله، نام بیمار و در صورت ناخوانا بودن نام بیمار(خصوصاً در نسخه های آزاد )، نام پزشک را صدا میزنیم. سپس دارو ها را همراه با ارائه توضیحات لازم و طریقۀ مصرف دارو به بیمار تحویل می دهیم. این مرحله نیز توسط مسئول فنی داروخانه انجام می گیرد.

https://medchannel.ir/?p=1665
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد روند نسخه پیچی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.